S penězi nehraj vabank, ale spoř s wa-bank!

Co nabízí spořící Dluhopis Wa-Bank ?

Spořící Dluhopisy Wa-Bank jsou určeny pro omezený počet Klientů, příp. pro kvalifikované investory.

Spořicí Dluhopisy Wa-Bank mají různě vysoká úročení podle doby splatnosti – záleží na Vašich prioritách a přáních.

Spořící Dluhopisy Wa-Bank jsou off-line, nehrozí tedy jakékoli napadení viry či jinými útoky.

Nabízíme výběr ze tří druhů Dluhopisů:

Dluhopis Wa-Bank 1A

aktuální úrok 1,9% p.a. – na 1 měsíc

Peníze každý měsíc k dispozici

Tento dluhopis vydáváme každý 1. den v měsíci – naspořené finance včetně úroku tak máte  dostupné hned další měsíc…

Dluhopis Wa-Bank 2A

aktuální úrok 2,3% p.a. – na 6 měsíců

Nejvyšší úročení na českém trhu

Tento dluhopis je na 6 měsíců – Vaše finance jsou úročeny nejvyšší roční úrokovou sazbou na českém trhu.  A bez dalších omezení. A za 6 měsíců se rozhodnete jak dál…

Dluhopis Wa-Bank 3A

aktuální úrok 3,33% p.a. – na 12 měsíců

Bez poplatků a bez omezení

Tento dluhopis vydáváme na 12měsíců – Vaše finance jsou úročeny nejvyšší roční úrokovou sazbou na českém trhu. Do roka a do dne se Vám finance vrací včetně vysokého úroku…

A jak objednat dluhopisy Wa-Bank?

Novým klientům nabízíme snadný způsob, jak objednat spořicí dluhopisy Wa-Bank – potřebujete jen pár minut na vyplnění Smlouvy o zřízení Konta Wa-Bank a odeslání na naší kontaktní mailovou adresu. My vše zpracujeme , ověříme a následně se s Vámi telefonicky spojíme a probereme případné dotazy.

Založení spořicího KONTA Wa-Bank:

1. Stáhnete a vyplníte Smlouvu o zřízení Konta Wa-Bank
2. Vyplněnou oskenujete a odešlete na náš mail: info@wa-bank.cz
3. Přiložíte 2 naskenované doklady totožnosti (občanský průkaz + pas/řidičský průkaz)
4. Přiložíte naskenovaný doklad o vedení běžného účtu v jiné bance v ČR (např. výpis z účtu, smlouva o účtu, potvrzení o vedení účtu).
5. Na uvedenou e-mailovou adresu Vám zašleme podepsanou smouvu s Vaším unikátním číslem a instrukce pro zaslání aktivační platby1 Kč
Na svoje nové Konto Wa-Bank pošlete ověřovací platbu ve výši 1 Kč ze svého stávajícího účtu u jiné banky v ČR.

6. Na e-mailovou adresu vám zašleme potvrzení o aktivaci Konta Wa-Bank a instrukce pro následující platební styk

Poplatky:

Zdarma – zřízení, vedení a zrušení spořicího konta Wa-Bank
• Zdarma – platební transakce (příchozí, odchozí finance)
Zdarma – zasílání elektronických výpisů (1x ročně)
• Zasílání extra elektronických výpisů na vyžádání – 10Kč/výpis
• Předčasné vyplacení z fixovaného konta – 0,4 % , resp. 1,34% (dle druhu Konta Wa-Bank) z vypovídané částky x (počet dní do splatnosti / 365)

Podrobnosti

 • Kdo je emitent ?
  • Emitent je podnikatelský subjekt vydávající korporátní dluhopisy
 • Kdo je upisovatel ?
  • Upisovatel je fyzická nebo právnická osoba (tedy občan), která má trvalý pobyt v České republice.
 • Co jsou emisní podmínky ?
  • Emisní podmínky jsou základním dokumentem, který specifikuje vydávané dluhopisy, stanovuje práva a povinnosti jak Emitenta, tak Upisovatele, tedy investora, který dluhopisy zakoupí. Stanovuje lhůty výplat a uvádí další povinnosti vyplývající z § 8 až § 11 zákona č.190/2004 Sb., o dluhopisech.
 • Co je nominální hodnota ?
  • Nominální hodnota je de facto cena jednoho dluhopisu. V případě naší emise je to 100,- Kč
 • Je s nákupem spojená povinnost podání daňového přiznání ?
  • Nákup dluhopisů nezakládá pro upisovatele vůči finančnímu úřadu žádné povinnosti. Pokud nedává daňové přiznání z důvodu své podnikatelské činnosti, tak kvůli držení dluhopisů daňové přiznání nepodává. I když výnosy z dluhopisů podléhají srážkové dani ve výši 15%, tak tuto daň za Upisovatele odvádí každý měsíc Emitent. Jde tedy o stejný princip, jaký se uplatňuje například v bankách u spořicích účtů a termínovaných vkladů, kde banka také tuto daň odvádí a majitel účtu dostane měsíčně již čistý úrok.
 • Jaké jsou poplatky? 
  • V případě naší Emise žádné poplatky neexistují. Po skončení Emise dostane Upisovatel zpět celou investovanou částku + úroky (výnos).
 • Existuje riziko ztráty investice?
  • Toto riziko existuje, což vyplývá z charakteru finančního instrumentu, kterým dluhopis je. Toto riziko vychází ze skutečnosti, že za dluhopis ručí pouze Emitent a například stát, na rozdíl od pojištění bankovních vkladů až do výše ekvivalentu 100.000, – €, nenese žádnou odpovědnost.  Jsme přesvědčeni, že v případě naší Emise je tato možnost opravdu pouze teoretická.
 • Je možná dřívější splatnost dluhopisu ?
  • Toto upravují Emisní podmínky. S výjimkou případu stanovených Zákonem o dluhopisech, je však možnost vrácení investované sumy před koncem Emise vyloučena. Důvodem je snaha o nenarušení finančního rozpočtu projektu, na který jsou finanční prostředky získané prodejem dluhopisů určeny.
 • Je emise povolena ČNB ?
  • Emise našeho typu, kdy jsou upsány dluhopisy jejichž hodnota nepřevyšuje ekvivalent 1 milionu Euro, takové povolení České národní banky nepotřebuje.
Připisování úroků

Úrokové výnosy jsou na Váš Dluhopis Wa-Bank 1A, 2A i 3A vždy připisovány  v poslední den fixace (splatnosti) , kdy je celá částka dluhopisu k výplatě.

Které Dluhopisy Wa-Bank vybrat?

Pro objednání spořicího Dluhopisu Wa-Bank není důležitá suma připsaných financí;   U spořícího Dluhopisu Wa-Bank 1A , 2A i 3A je výplata zdarma možná po uplynutí vázací doby. Možná je i výplata kdykoli dříve, nicméně se sankcí.

Spořicí Dluhopisy Wa-Bank 1A jsou ideální, když k volným našetřeným úsporám přidávám další finanční prostředky a očekávám blízký termín jejich využití.

Spořicí Dluhopisy Wa-Bank 2A resp. 3A jsou ideální, když očekávám využití našetřených úspor za 6 resp. 12 měsíců. Anebo se poté rozhodnu k dalšímu pokračování a nakoupení nových.

DOKUMENTY A FORMULÁŘE

EUROsměnárna Wa-Bank: nejlepší kurz !!!

Nákup i prodej EURO/ CZK  za středový kurz !!!

EUR =

 

Zcela aktuální kurz a smluvení obchodu na tel. 737 208 404

Poplatky :
Směna od         10 EUR (včetně) … 0,35 %
Směna od       100 EUR (včetně) … 0,30 %
Směna od       500 EUR (včetně) … 0,25 %
Směna od    1.000 EUR (včetně) … 0,20 %
Směna od    5.000 EUR (včetně) … 0,15 %
Směna od  10.000 EUR (včetně) … 0,10 %

Kontaktujte nás