S penězi nehraj vabank, ale spoř s wa-bank!

Co nabízí spořící Konto Wa-Bank ?

Spořící Konto Wa-Bank je investiční nástroj na výhodné úročení finančních prostředků.

Spořící Konto Wa-Bank je konto, ve kterém jsou drženy investiční dluhopisy.

Spořící Konto Wa-Bank je určeno pro omezený počet Klientů, příp. pro kvalifikované investory.

Spořící Konto Wa-Bank je off-line, nehrozí tedy jakékoli napadení viry či jinými útoky a znehodnocení úspor.

Nabízíme výběr ze tří druhů Dluhopisů:

Dluhopis Wa-Bank 1A

aktuální úrok 4,0% p.a. – na 1 měsíc

Peníze každý měsíc k dispozici

Tento dluhopis vydáváme každý 1. den v měsíci – naspořené finance včetně úroku tak máte  dostupné hned další měsíc…

Dluhopis Wa-Bank 2A

aktuální úrok 6,0% p.a. – na 6 měsíců

Nejvyšší úročení  za 6 měsíců

Tento dluhopis je na 6 měsíců – Vaše finance jsou úročeny nejvyšší roční úrokovou sazbou za 6 měsíců na českém trhu.  A bez dalších omezení. A za 6 měsíců se rozhodnete jak dál…

Dluhopis Wa-Bank 3A

aktuální úrok 12% p.a.fix 36 měsíců

Bez poplatků a bez omezení

Tento dluhopis vydáváme na 36měsíců – Vaše finance jsou úročeny jednou z nejvyšších ročních úrokových sazeb na českém trhu. Úrok 1% posíláme každý měsíc na Váš účet ! Investovaná částka se vrací za 36měsíců  …

Novinka pro rok 2020 : nabízíme REVOLVING DLUHOPIS

Pokud zadáte tuto podmínku, bude se Vámi vybraný dluhopis obnovovat za aktuální úrokovou sazbu tak dlouho, dokud podmínku nezrušíte. Výpovědní doba činí jeden měsíc pro všechny varianty dluhopisů.

A jak objednat dluhopisy Wa-Bank?

Novým klientům nabízíme snadný způsob, jak založit spořící Konto Wa-Bank a objednat dluhopisy Wa-Bank – potřebujete jen pár minut na vyplnění Smlouvy o zřízení Konta Wa-Bank a odeslání na naší kontaktní mailovou adresu. My vše zpracujeme , ověříme a následně se s Vámi telefonicky spojíme a probereme případné dotazy.

Založení spořicího KONTA Wa-Bank:

1. Stáhnete a vyplníte Smlouvu o zřízení Konta Wa-Bank
2. Vyplněnou oskenujete a odešlete na náš mail: info@wa-bank.cz
3. Přiložíte 2 naskenované doklady totožnosti (občanský průkaz + pas/řidičský průkaz)
4. Přiložíte naskenovaný doklad o vedení běžného účtu v jiné bance v ČR (např. výpis z účtu, smlouva o účtu, potvrzení o vedení účtu).
5. Na uvedenou e-mailovou adresu Vám zašleme podepsanou smouvu s Vaším unikátním číslem a instrukce pro zaslání aktivační platby1 Kč
Na svoje nové Konto Wa-Bank pošlete ověřovací platbu ve výši 1 Kč ze svého stávajícího účtu u jiné banky v ČR.

6. Na e-mailovou adresu vám zašleme potvrzení o aktivaci Konta Wa-Bank a instrukce pro následující platební styk

Poplatky:

Zdarma – zřízení, vedení a zrušení spořicího konta Wa-Bank
• Zdarma – platební transakce (příchozí, odchozí finance)
Zdarma – zasílání elektronických výpisů (1x ročně)
• Zasílání extra elektronických výpisů na vyžádání – 10Kč/výpis
• Předčasné vyplacení z fixovaného konta – 0,4 % , resp. 1,34% (dle druhu Konta Wa-Bank) z vypovídané částky x (počet dní do splatnosti / 365)

Podrobnosti

 • Kdo je emitent ?
  • Emitent je podnikatelský subjekt vydávající korporátní dluhopisy
 • Kdo je upisovatel ?
  • Upisovatel je fyzická nebo právnická osoba (tedy občan), která má trvalý pobyt v České republice.
 • Co jsou emisní podmínky ?
  • Emisní podmínky jsou základním dokumentem, který specifikuje vydávané dluhopisy, stanovuje práva a povinnosti jak Emitenta, tak Upisovatele, tedy investora, který dluhopisy zakoupí. Stanovuje lhůty výplat a uvádí další povinnosti vyplývající z § 8 až § 11 zákona č.190/2004 Sb., o dluhopisech.
 • Co je nominální hodnota ?
  • Nominální hodnota je de facto cena jednoho dluhopisu. V případě naší emise je to 100,- Kč
 • Je s nákupem spojená povinnost podání daňového přiznání ?
  • Nákup dluhopisů nezakládá pro upisovatele vůči finančnímu úřadu žádné povinnosti. Pokud nedává daňové přiznání z důvodu své podnikatelské činnosti, tak kvůli držení dluhopisů daňové přiznání nepodává. I když výnosy z dluhopisů podléhají srážkové dani ve výši 15%, tak tuto daň za Upisovatele odvádí každý měsíc Emitent. Jde tedy o stejný princip, jaký se uplatňuje například v bankách u spořicích účtů a termínovaných vkladů, kde banka také tuto daň odvádí a majitel účtu dostane měsíčně již čistý úrok.
 • Jaké jsou poplatky? 
  • V případě naší Emise žádné poplatky neexistují. Po skončení Emise dostane Upisovatel zpět celou investovanou částku + úroky (výnos).
 • Existuje riziko ztráty investice?
  • Toto riziko existuje, což vyplývá z charakteru finančního instrumentu, kterým dluhopis je. Toto riziko vychází ze skutečnosti, že za dluhopis ručí pouze Emitent a například stát, na rozdíl od pojištění bankovních vkladů až do výše ekvivalentu 100.000, – €, nenese žádnou odpovědnost.  Jsme přesvědčeni, že v případě naší Emise je tato možnost opravdu pouze teoretická.
 • Je možná dřívější splatnost dluhopisu ?
  • Toto upravují Emisní podmínky. S výjimkou případu stanovených Zákonem o dluhopisech, je však možnost vrácení investované sumy před koncem Emise vyloučena. Důvodem je snaha o nenarušení finančního rozpočtu projektu, na který jsou finanční prostředky získané prodejem dluhopisů určeny.
 • Je emise povolena ČNB ?
  • Emise našeho typu, kdy jsou upsány dluhopisy jejichž hodnota nepřevyšuje ekvivalent 1 milionu Euro, takové povolení České národní banky nepotřebuje.
Připisování úroků

Úrokové výnosy jsou na Váš Dluhopis Wa-Bank 1A, 2A i 3A vždy připisovány  ve výroční den v měsíci a odesílány na Váš účet .

Které Dluhopisy Wa-Bank vybrat?

Pro objednání spořicího Dluhopisu Wa-Bank není důležitá suma připsaných financí;   U spořícího Dluhopisu Wa-Bank 1A , 2A i 3A je výplata zdarma možná po uplynutí vázací doby. Možná je i výplata kdykoli dříve, nicméně se sankcí.

Spořicí Dluhopisy Wa-Bank 1A jsou ideální, když k volným našetřeným úsporám přidávám další finanční prostředky a očekávám blízký termín jejich využití.

Spořicí Dluhopisy Wa-Bank 2A resp. 3A jsou ideální, když očekávám využití našetřených úspor za 6 resp. 36 měsíců. Anebo se poté rozhodnu k dalšímu pokračování a nakoupení nových.

DOKUMENTY A FORMULÁŘE

EUROsměnárna Wa-Bank: nejlepší kurz !!!

Nákup i prodej EURO/ CZK  za středový kurz !!!

EUR =

 

Zcela aktuální kurz a smluvení obchodu na tel. 737 208 404

Poplatky – pouze 1 promile ze směňované sumy:
Směna od         10 EUR (včetně) … 0,1 %

Kontaktujte nás